Betontest
kontakt: +420 541 213 187

Akreditovaná zkušební laboratoř

člen STAVCERTu, zájmového sdružení právnických osob

O nás - historie a současnost

Zkušební laboratoř BETONTEST, spol. s r. o. byla založena v roce 1998. Navazuje na činnost zkušební laboratoře „Tomáš Skoumal Zkoušení betonu a zemin“, která vznikla již v roce 1990. Současná zkušební laboratoř v Brně je její jedinou výkonnou jednotkou.Organizace je samostatným, nezávislým, právním subjektem sloužícím stavebním organizacím a spotřebitelům. Cílem činnosti zkušební laboratoře je zajistit nezávislé a nestranné zkušebnictví v oblasti své působnosti. Akreditovaná zkušební laboratoř při veškeré své činnosti postupuje tak, aby její nezávislost, nestrannost a důvěra v její zkušební činnost nemohla být ovlivněna komerčními, finančními ani jinými zájmy.


Zkušební laboratoř působí v následujících oblastech zkušebních činností:

  • Zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu
  • Zkoušení malt, potěrového materiálu, správkových hmot
  • Nedestruktivní zkoušení stavebních konstrukcí
  • Vzorkování
  • Návrhy receptur betonových směsí


Zkušební laboratoř se neangažuje v žádné oblasti činností, které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost úsudku a věrohodnost ve vztahu k její zkušební činnosti.

Zkušební laboratoř získala od Českého institutu pro akreditaci o.p.s. (ČIA Praha) v roce 1998 osvědčení o akreditaci a stala se tak akreditovanou laboratoří číslo 1116, která vykonává činnost ve smyslu ustanovení příruček MPA a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Zkušební laboratoř je způsobilá k provádění zkoušek uvedených v příloze Osvědčení o akreditaci a má podle objemu zkoušek k tomu odpovídající počet pracovníků, zařízení a vybavení na jejich provádění a tomu odpovídající zkušební prostory.

Dlouhodobým cílem zkušební laboratoře je dosáhnout a udržet vysokou úroveň kvality u všech činností laboratoře, to znamená dosahovat co nejpřesnějších výsledků zkoušek, které umožňují zákazníkům poskytovat kvalitní službu – podklady pro dokumentaci a efektivní kontrolu jejich vlastní výroby.

 

© 2013 Betontest spol s r.o.. Všechna práva vyhrazena. Webdesign by Designit Webdesign Brno